اکران عماریار
صفحه نخست
|
محصولات
|
جدول اکران
|
ایوان اکران
|
سوالات متداول
ورود به حساب کاربری
قائم مقام

قائم مقام

برای نظردهی وارد حساب کاربری خود شوید
5 مخاطب از 0 تا 3 رای داده‌اند.
8 مخاطب از 4 تا 6 رای داده‌اند.
10 مخاطب از 7 تا 10 رای داده‌اند.
 • خلاصه اثر
 • مشخصات اثر

مستند ” قائم مقام ” روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است. دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال;های پس از عزل او، از مقاطعی است که به دلیل حساسیت های سیاسی فراوان کمتر به آن پرداخته شده است، بسیاری از شخصیت های سیاسی هم یا درباره این مساله حاضر به گفتگو نیستند و یا به سختی حاضر به مصاحبه می شوند.

قائم مقام

مستند ” قائم مقام “ل روایتی بدون سانسور.

و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری.

را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات.

پیش از انقلاب تا فوت. ایشان را شامل می شود و برای اولین بار.

به طور تفصیلی به فراز و فرود.

وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است.

دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال. های پس از عزل او، از مقاطعی است.

که به دلیل حساسیت های سیاسی. فراوان کمتر به آن پرداخته شده است.

بسیاری از شخصیت های سیاسی.

هم یا درباره این مساله حاضر به گفتگو نیستند.

و یا به سختی حاضر به مصاحبه می شوند.

و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری.

را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات.

پیش از انقلاب تا فوت. ایشان را شامل می شود و برای اولین بار.

به طور تفصیلی به فراز و فرود.

وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است.

دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال. های پس از عزل او، از مقاطعی است.

که به دلیل حساسیت های سیاسی. فراوان کمتر به آن پرداخته شده است.

بسیاری از شخصیت های سیاسی.

هم یا درباره این مساله حاضر به گفتگو نیستند.

و یا به سختی حاضر به مصا حبه می شوند.

و منصفانه از زندگی آیت الله منتظری.

را به تصویر کشیده است. این مستند روایتی از مبارزات.

پیش از انقلاب تا فوت. ایشان را شامل می شود و برای اولین بار.

به طور تفصیلی به فراز و فرود.

وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است.

دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال. های پس از عزل او، از مقاطعی است.

که به دلیل حساسیت های سیاسی. فراوان کمتر به آن پرداخته شده است.

بسیاری از شخصیت های سیاسی.

هم یا درباره این مساله حاضر به گفتگو نیستند.

و یا به سختی حاضر به مصاحبه می شوند.

تاریخ معاصر ایراننقد درون گفتمانی

قائم مقام
قائم مقام
313333333
414444444

      
      
 • آمار کلی
 • درخواست اکران
 • حمایت مالی
 • نظرات اکران کنندگان
 • ارسال بازخورد
 • نمودار
مبلغ کل
بلیط فروشی:
0
تومان
تعداد
مخاطب:
0
نفر
بیشترین مخاطب
یک اکران:
0
نفر
بیشترین مبلغ
بلیط فروشی در یک اکران:
0
تومان

درخواست اکران

حمایت مالی

نظرات اکران کنندگان

تصاویر فیلم
تیزر