اکران عماریار
صفحه نخست
|
محصولات
|
جدول اکران
|
ایوان اکران
|
سوالات متداول
ورود به حساب کاربری
بهت میاد

بهت میاد

برای نظردهی وارد حساب کاربری خود شوید
5 مخاطب از 0 تا 3 رای داده‌اند.
8 مخاطب از 4 تا 6 رای داده‌اند.
10 مخاطب از 7 تا 10 رای داده‌اند.
 • خلاصه اثر
 • مشخصات اثر

مستند “بهت میاد” روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از 2000 سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش های پیش روی جامعه امروز می پردازد.در بخشی از مستند آمده: “امروز صاحبان برند های پوشاکی و آرایشی خودشون بزرگترین مدسازها هستن اینکه چه مدهایی زیبا حساب میشه و چه چیزهایی نه به این ربط داره که چه کسایی اون مدها رو به وجود می آرن، البته مدی جای خودش و به مد دیگه میده و برنده اونی که میتونه هر روز برای مصرف کننده‌ها مد جدیدی رو تعریف کنه.

بهت میاد

مستند “بهت میاد” روایتی. تاریخی از سیر. تحول مد، پوشش و. آرایش از 2000 سال. قبل از میلاد.

در ایران را مورد. بررسی قرار داده و. به معضلات و چالش. های پیش روی. جامعه امروز می پردازد.

در بخشی از. مستند آمده: “امروز. صاحبان برند های پوشاکی. و آرایشی خودشون. بزرگترین مدسازها.

هستن اینکه چه. مدهایی زیبا حساب. میشه و چه چیزهایی. نه به این ربط داره. که چه کسایی اون.

مدها رو به وجود می آرن.

البته مدی جای. خودش و به مد دیگه. میده و برنده اونی. که میتونه هر روز. برای مصرف کننده. های.

مد جدیدی. رو تعریف کنه. سبک زندگی , .

بهت میاد

مستند “بهت میاد” روایتی. تاریخی از سیر. تحول مد، پوشش و. آرایش از 2000 سال. قبل از میلاد.

در ایران را مورد. بررسی قرار داده و. به معضلات و چالش. های پیش روی. جامعه امروز می پردازد.

در بخشی از. مستند آمده: “امروز. صاحبان برند های پوشاکی. و آرایشی خودشون. بزرگترین مدسازها.

هستن اینکه چه. مدهایی زیبا حساب. میشه و چه چیزهایی. نه به این ربط داره. که چه کسایی اون.

مدها رو به وجود می آرن.

البته مدی جای. خودش و به مد دیگه. میده و برنده اونی. که میتونه هر روز. برای مصرف کننده. های.

مد جدیدی. رو تعریف کنه. سبک زندگی , .

بهت میاد

مستند “بهت میاد” روایتی. تاریخی از سیر. تحول مد، پوشش و. آرایش از 2000 سال. قبل از میلاد.

در ایران را مورد. بررسی قرار داده و. به معضلات و چالش. های پیش روی. جامعه امروز می پردازد.

در بخشی از. مستند آمده: “امروز. صاحبان برند های پوشاکی. و آرایشی خودشون. بزرگترین مدسازها.

هستن اینکه چه. مدهایی زیبا حساب. میشه و چه چیزهایی. نه به این ربط داره. که چه کسایی اون.

مدها رو به وجود می آرن.

البته مدی جای. خودش و به مد دیگه. میده و برنده اونی. که میتونه هر روز. برای مصرف کننده. های.

مد جدیدی. رو تعریف کنه. سبک زندگی , .

بهت میاد
بهت میاد
313333333
414444444

      
      
 • آمار کلی
 • درخواست اکران
 • حمایت مالی
 • نظرات اکران کنندگان
 • ارسال بازخورد
 • نمودار
مبلغ کل
بلیط فروشی:
0
تومان
تعداد
مخاطب:
0
نفر
بیشترین مخاطب
یک اکران:
0
نفر
بیشترین مبلغ
بلیط فروشی در یک اکران:
0
تومان

درخواست اکران

حمایت مالی

نظرات اکران کنندگان

تصاویر فیلم
تیزر